30-05-2024  
Feliksa i Ferdynanda  
O FIRMIE    
REGULAMIN    
KONTAKT    
Sklep Internetowy
Produkty
Drzwiczki/Maskownice
Narozniki/Listwy
Okucia drzwiowe
Okucia meblowe
Okucia okienne
Wentylacja
Zestawy kołowe
Twój koszyk
Informacje o sklepie
Wyszukiwarka produktów:
Poleć znajomemu
 
Porada fachowca
 
Gotowe pytania i odpowiedzi znajdą Państwo w naszej Poradzie fachowca
Katalog linków
 
www.mhaserv.com
http://www.pracowniasynapsis.pl/
 

Strony transakcji
Przedmioty transakcji
Składanie zamówień
Realizacja zamówień
Formy płatności
Paragony, faktury VAT
Dostawy produktów
Reklamacje i gwarancje
Postanowienia końcowe

STRONY TRANSAKCJI

 • Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jszewczyk.pl, zwaną dalej Nabywcą jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.
 • Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego jszewczyk.pl  jest właściciel Sklepu - firma P.H.U. Jerzy Szewczyk  00-716 Warszawa ul.Bartycka 24/26 paw.168

PRZEDMIOTY TRANSAKCJI

 • Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW sklepu internetowego jszewczyk.pl w chwili składania zamówienia.
 • Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 • Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte pełną gwarancją producenta.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia lub firma. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym jszewczyk.pl odbywa się za pośrednictwem:

 • wypełnienia formularza znajdującego się na stronie produktu;
 • wysłanie e-maila zawierającego dane dotyczące zamawianego towaru na adres sklepu;
 • poprzez kontakt telefoniczny pod numerami podanymi na internetowych stronach sklepu jszewczyk.pl

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 • Każde zamówienie składane w Sklepie Internetowym jszewczyk.pl musi zostać potwierdzone przez Nabywcę. W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia pracownik sklepu skontaktuje się z Państwem telefonicznie lub pocztą e-mail w celu jego potwierdzenia oraz uzgodnienia dalszych szczegółów transakcji w tym kosztów wysyłki
 • W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikłej z winy Nabywcy złożone zamówienie zostaje anulowane w ciągu 48 godzin, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych sklepu.
 • Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem Internetowym jszewczyk.pl.

FORMY PŁATNOŚCI

 • Gotówką przy odbiorze towaru;
 • Przelewem przed dostawą towaru.
  Z chwilą wpłynięcia należności na konto P.H.U.Jerzy Szewczyk towar zostaje wysłany.

PARAGONY, FAKTURY VAT

 • Do każdego zakupionego produktu dołączany jest paragon fiskalny, lub na życzenie faktura Vat.
 • Nie ma możliwości wystawienia duplikatu paragonu fiskalnego. Nabywca w momencie dostawy jest zobowiązany sprawdzić, czy paragon jest dołączony do przesyłki;
 • Aby otrzymać fakturę VAT, należy podać w zamówieniu dane do faktury.

DOSTAWY PRODUKTÓW

 • Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym jszewczyk.pl  realizowane są na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 5 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć (w indywidualnych przypadkach nawet do kilkudziesięciu dni), jednak wtedy Nabywca zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany.
 • Zamawiający upoważnia firmę PHU Jerzy Szewczyk do zawarcia w jego imieniu umowy dostawy towaru z firmą kurierską na swój koszt. Koszt dostawy określa cennik firmy kurierskiej dostarczającej towar i podawany jest przez P.H.U. Jerzy Szewczyk przed dostawą towaru do klienta. Jeżeli Zamawiający zastrzeże umieszczenie kosztów dostawy w fakturze lub na paragonie wówczas dostawa traktowana jest jako zlecenie wykonania usługi dostawy przez PHU Jerzy Szewczyk i obciążona aktualną stawką podatku VAT.
 • Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 • Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę P.H.U. Jerzy Szewczyk danych osobowych zawartych w zamówieniu w celu realizacji zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883. ;
 • Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.

                             ODSTĄPIENIE OD UMOWY RĘKOJMIA I GWARANCJA

 • Zgodnie z Ustawą z 30.05. 2014r dz.ust.poz.827 klient może odstąpić od umowy kupna sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania towaru . W tym celu należy przesłać na adres podany w informacjach o sklepie lub drogą elektroniczną na adres sklep@jszewczyk.pl oświadczenie o odstapieniu od umowy. Niezwłocznie wyślemy Państwu potwierdzenie o otrzymanym zgłoszeniu.
 • INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY                           Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w jakim weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoznik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.        Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy ,muszą Państwo poinformować nas PHU Jerzy Szewczyk 00-716 Warszawa ul.Bartycka 24/26 paw.168 tel.22651-03-76 e-mail:sklep@jszewczyk.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oswiadczenia np.pismo wysłane Pocztą lub pocztą elektroniczną na adres jak wyzej. Mogą Państwo skorzystać z formularza odstapienia od umowy  zamieszczonego poniżej. Nie jest to jednak obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy ,wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływen terminu do odstąpienia od umowy.                                                   Skutki odstąpienia od Umowy: w przypadku odstąpienia przez Państwa od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Państwa płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas ) niezwłocznie a w każdym wypadku nie pózniej  niz 14 dni od dnia poinformowania nas o Państwa decyzji o wykonaniu prawa       odstapienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów jakie zostały przez Państwa użyte przy transakcji pierwotnej chyba że wyraznie zgodzicie się Państwo na inne rozwiązanie. W kazdym wypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat związanych z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania w zalezności od tego które zdarzenie nastąpi wczesniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres 00-716 Warszawa ul.Bartycka 24/26 paw.168  niezwłocznie, a w każdym razie nie pózniej niż 14 dni od dnia w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 
 •  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY                                                   (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)  PHU Jerzy Szewczyk 00-716 Warszawa ul. Bartycka 24/26 paw.168  e-mail sklep@jszewczyk.pl
  Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy*  umowy dostawy następujących rzeczy* umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy*/ o świadczenie następującej usługi*
  Data zawarcia umowy */ odbioru* 
  Imię i nazwisko konsumenta (-ów ) 
  Adres konsumenta (-ów ) 
  Podpis konsumenta (-ów ) (tylko jeżeli jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej ) 
  Data 
  * - niepotrzebne skreślić
 • Każdy zakupiony towar w naszym sklepie jest fabrycznie nowy i posiada kartę gwarancyjną producenta. Okres gwarancji zależy od producenta. W przypadku awarii sprzętu należy skontaktować się ze sklepem celem ustalenia sposobu wykonania gwarancji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 • Zawartość Internetowego sklepu jszewczyk.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543 . Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie Internetowego sklepu jszewczyk.pl  są zgodne z danymi katalogowymi producentów. 
 • W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Wszelkie spory wynikłe z umowy sprzedaży rozstrzygane będą przez Sąd wybrany przez konsumenta / wg właściwości przemiennej /
 • Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 • Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.                               

                                                                                                                                   RODO
     

 

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego dotyczące ochrony danych osobowych. W związku z powyższym Rozporządzeniem pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących Państwu prawach, które będą miały zastosowanie od 25 maja 2018 roku.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jerzy Szewczyk  oświadcza, iż w przypadku posiadania informacji stanowiących Państwa dane osobowe, ich Administratorem pozostaje Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jerzy Szewczyk 00-716 Warszawa ul.Bartycka 24/26 paw.168  tel.: 22-651 03 76  e-mail: sklep@jszewczyk.pl. Państwa dane (w zakresie: imię i nazwisko, adres email, nazwa firmy, telefon) przetwarzamy na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Jednocześnie zapewniamy, że nikomu nie przekazujemy Państwa danych osobowych. Przetwarzamy je tylko na potrzeby własne w zakresie, jaki jest niezbędny do obsługi i realizacji zamówień. Z należytą starannością dbamy o ich bezpieczeństwo.

Pragniemy poinformować o Państwa uprawnieniach dotyczących danych osobowych, w szczególności o prawie do sprostowania (poprawienia) danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, dostępie do informacji o danych, prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych.

Państwa dane zachowamy do czasu przekazania wniosku z żądaniem zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych lub z końcem celu przetwarzania.

Powyższa informacja nie wymaga od Państwa podejmowania żadnych dalszych działań.
     
|   O FIRMIE  |   REGULAMIN  |   KONTAKT  |